Burkina Faso BONKOUGOU ဖြန့်ဝေမှု သမားရိုးကျ မီးအချက်ပေးစနစ် ပရောဂျက်

Burkina Faso BONKOUGOU ဖြန့်ဝေမှု သမားရိုးကျ မီးအချက်ပေးစနစ် ပရောဂျက်

ပရောဂျက်အမည်- Bonkougou ဖြန့်ဝေရေး ပရောဂျက်
ပင်မထုတ်ကုန်များ- အသုံးပြုထားသော Asenware သမားရိုးကျမီးအချက်ပေးစနစ်တွင် မီးခိုးဖမ်းကိရိယာ၊ အချက်ပေးခေါင်းလောင်း၊ Fire Strobe Sounder၊ Manual Call Point စသည်တို့ပါဝင်သည်။
သမားရိုးကျ မီးအချက်ပေးစနစ် ပရောဂျက်