ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ မီးအချက်ပေးစနစ် ပရောဂျက် စီးရီး(၁)

1.DPWH (ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အမြန်လမ်းဦးစီးဌာန) Asenware Addressable Fire Alarm System ကို အသုံးပြု၍ အစိုးရစီမံကိန်း၊
2.JMP ( အကျဉ်းထောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရေးဌာန ) Asenware Addressable Fire Alarm System ကိုအသုံးပြုထားသော Rizal အစိုးရပရောဂျက်